Privacy Statement BRUT Hospitality B.V.

Privacy Statement BRUT Hospitality B.V.

Wij respecteren ten zeerste jouw privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze verklaring lees je welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacyverklaring is van toepassing op onze online applicatie (BRUT app), onze website www.brut-hospitality.com (Website) en de diensten die wij aanbieden (Diensten). Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Cookies

BRUT Hospitality B.V. gebruikt technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de Website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze Website en voor jouw ultieme gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de Website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Persoonsgegevens

Om onze Website en Diensten aan te kunnen bieden verwerken wij persoonsgegevens. Onder het begrip persoonsgegevens wordt iedere informatie bedoeld betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Deze definitie is in overeenstemming met de relevante wetgeving, ofwel de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wanneer en hoe bewaren wij je persoonsgegevens?

Wij verzamelen je persoonsgegevens vanaf het moment dat je jouw gegevens invult of achterlaat op onze Website of WhatsApp, je solliciteert, je jezelf inschrijft op onze website, je gebruik maakt van BRUT App, wanneer je op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening. We kunnen ook persoonsgegevens van je verzamelen indien je deze hebt geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat je geïnteresseerd zou zijn in onze dienstverlening. In dat geval zullen we jou benaderen conform onze voorwaarden en met inachtneming van deze privacyverklaring. Heb je geen interesse, dan verwijderen wij je persoonsgegevens.

Jouw rechten m.b.t. AVG

We kunnen jouw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer je onze Website bezoekt, een account aanmaakt op onze Website , gebruik maakt van onze Diensten of als je contact met ons opneemt. Wij mogen jouw gegevens verwerken, omdat we jouw toestemming vragen via deze privacy policy. Bovendien hebben we jouw gegevens nodig om de overeenkomst tussen jou en ons uit te voeren. Als je ervoor kiest om je gegevens niet te delen, dan kunnen we je helaas niet opnemen in ons bestand. Verder zullen we jouw gegevens niet zonder jouw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op wensen en kwaliteiten van onze medewerkers of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit onze opdrachtgevers.

Invullen van contactformulier op website:

 • Naam en contactgegevens

Solliciteren op Website:

 • Naam en contactgegevens;
 • Geboortedatum en geslacht;
 • Curriculum Vitae;
 • Jouw motivatie waarom je binnen Team BRUT past;
 • Foto’s: Een portret en een totaal foto waarop je herkenbaar bent.

Wanneer je in dienst treedt: 

 • Nationaliteit;
 • Opleiding;
 • Contactgegevens contactpersoon in geval van nood;
 • Geslacht; 
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Burgerservicenummer;
 • Kopie van je paspoort en/of documentnummer van je ID;
 • Btw-nummer (indien van toepassing);
 • KvK nummer (indien van toepassing);
 • Bankrekeningnummer;

We zullen deze gegevens opslaan en verwerken om je sollicitatie correct te behandelen. Voor het verwerken van de sollicitaties wordt er geen gebruik gemaakt van externe verwerkers.

De toegang tot je persoonsgegevens is beperkt tot de personen die hiervoor geautoriseerd zijn. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan derden/verwerkers, zijn wij met hen overeengekomen dat zij eveneens de persoonsgegevens optimaal beschermen.

Indien je werkzaam bent bij BRUT Hospitality B.V. verzamelen wij aanvullend gegevens over: beschikbaarheid en verlof; declaraties ed. 

De toegang tot je persoonsgegevens is beperkt tot de personen die hiervoor geautoriseerd zijn. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan derden/verwerkers, zijn wij met hen overeengekomen dat zij eveneens de persoonsgegevens optimaal beschermen.

Het delen van je persoonsgegevens

BRUT Hospitality B.V. kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. Wij komen met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken jouw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Denk hierbij aan onze web- en appbouwer, onze leveranciers van de diverse softwaresystemen, onze fotograaf, onze accountant en onze trainers.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij ‘Waarom verzamelen wij je persoonsgegevens?’.

Wij zullen jouw gegevens alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) verwerken. Buiten de EER verwerken wij alleen jouw gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor jouw gegevens. Zonder jouw toestemming zullen we jouw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn. BRUT Hospitality  B.V. heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

BRUT Hospitality B.V. verplicht zich om het opslagbeperkingsbeginsel na te leven. In dit kader zullen wij je persoonsgegevens niet langer opslaan dan noodzakelijk voor de doelen die wij eerder omschreven. De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen en/of richtlijnen.

Potential BRUT members

Gegevens worden tot 4 weken na het afronden van de sollicitatieprocedure bewaard en worden vervolgens automatisch verwijderd. Indien BRUT Hospitality B.V. je gegevens voor maximaal 1 jaar in file wil opnemen met het oog op mogelijke toekomstige vacatures, zullen wij hiervoor expliciete schriftelijke toestemming vragen.

Medewerkers team BRUT

Je persoonsgegevens worden bewaard tot twee jaar na einde dienstverband. Deze gegevens worden vervolgens automatisch verwijderd. Voor bepaalde persoonsgegevens geldt een fiscale bewaarplicht, waardoor deze gegevens 5 jaar na einde dienstverband bewaard moeten blijven. Voorbeelden hiervan zijn een kopie van je identiteitsbewijs en de loonbelastingverklaring.

Hoe beschermen wij je gegevens?

BRUT Hospitality B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. We doen er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding door onbevoegden. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. De toegang tot je persoonsgegevens is beperkt tot de personen die hiervoor geautoriseerd zijn. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan derden/verwerkers zijn wij met hen overeengekomen dat zij eveneens de persoonsgegevens optimaal beschermen.

Op onze Website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de privacyverklaring van de betreffende website te lezen.

Links

Op onze Website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

Wijzigingen van de privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Als wij de privacyverklaring in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze Website plaatsen samen met de nieuwe privacyverklaring. Wij raden je aan de Website en deze verklaring regelmatig te raadplegen. De meest actuele privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de Website. 

Bij andere vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

BRUT Hospitality B.V.

Administratieve zaken

Beursstraat 3

7551 HP Hengelo

info@brut-hospitality.com